Пресконференция

6 изоставени деца от началото на годината в Хасковско, три са осиновени

6 деца са вписани в регистъра за осиновяване в Хасковска област през януари, съобщи на пресконференция главният специалист от Регионална дирекция “Социално подпомагане” Васка Атанасова.

Полиция

46 деца с престъпления в Хасково, настаняват и във възпитателно училище

46 деца са извършили престъпления през миналата година, сочи отчетът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който ще бъде разгледан на февруарската сесия на […]

Пресконференция

54 деца са изоставени от родителите си в Хасковско

54 деца са изоставени от родителите си в Хасковска област през миналата година и са вписани в регистъра за осиновяване, сочат данните на Регионална дирекция “Социално подпомагане”, съобщени на пресконференция.