Бракониери

Подсилват горските стражари в Хасково, мобилна група гони бракониерите

По искане на директора на общинското предприятие “Общинско лесничейство” кметът Добри Беливанов предлага да бъде увеличена числеността на персонала с една щатна бройка за горски стражар.