Харманли

Харманли и Ивайловград с инициативи за българското председателство на Съвета на ЕС

Община Харманли получи финансова подкрепа за своя инициатива, свързана с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС. Конкурсът бе обявен от Националното сдружение на общините в България.

Проект

Започна проект за обновяване на жилищни сгради в Ивайловград

На 24 октомври 2017 г. в сградата на община Ивайловград се проведе стартова пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01 „Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в […]

Проект

Община Ивайловград започна обновяването на жилищни сгради по европейски проект

На 24 октомври 2017 г. в град Ивайловград в присъствието на кмета на Община Ивайловград г-жа Диана Овчарова, зам.-кмета на общината, общински служители, ангажирани с проекта, представители на фирмите-изпълнители и […]