Диабет

Обучават медиците в забавачките и училищата за лечение на диабет

Обучение на тема „Превенция, лечение и контрол на захарния диабет в детска възраст” на медицинския персонал от общинските детски ясли, градини и училища в Хасково ще се проведе на 10 […]