Община

Прекратиха обществената поръчка за Общия устройствен план на Хасково

Със заповед на кмета Добри Беливанов от днес е прекратена обществената поръчка за “Изработване на общ устройствен план на община Хасково, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост”.