Инвалиди

Въпреки решение на общинския съвет все още няма повече места за паркиране за хора с увреждания

Година и половина кметът Добри Беливанов и неговата администрация не изпълняват влязло в сила решение на общинския съвет, с което се определят повече места за паркиране за хора с увреждания […]

Хасково

Три нови детски площадки правят в община Хасково

Министерството на околната среда и водите И ПУДООС предлагат за финансиране три проекта, разработени в рамките на Национална кампания “За чиста околна среда” 2018 г. от кметства и детски градини […]