Проект

“Биотерм” с проект за повишаване на енергийната ефективност

На 18.01.2018 г в офиса на фирма “Биотерм” ЕООД се проведе информационен ден за Проект № BG16RFOP002-3.001-0149-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на “Биотерм” ЕООД” е финансиран от Оперативна програма “Иновации […]

Община

Пренасрочиха публичното обсъждане на проектобюджета на община Хасково за понеделник, качиха и проекта

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Хасково за 2018 г. е пренасрочено от 5 януари за 8 януари от 17:30 часа в зала “Хасково”, съобщават от кметството.