Саниране

Търсят фирми за санирането на блокове за над 8 млн. лв. в Хасково

Пета обществена поръчка за ремонт на блокове по Националната програма за енергийна ефeктивност на многофамилни жилищни сгради обяви община Хасково, съобщават от кметството.

Кметство

Общината приема проектни идеи за социална, културна инфраструктура и енергийна ефективност

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на общината по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020, съобщават […]

Саниране

894 000 лв. са за санирането по “Региони в растеж” в Хасково

894 000 лв. са средствата по програмата за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансирана по оперативната програма “Региони в растеж” за 2018 г. Това обявиха от общината на информационната […]