Сесия

Общинският съвет отхвърли отчет на бюджета и корекция на капиталовите разходи, внесени от Беливанов

Общинският съвет отхвърли внесените от кмета Добри Беливанов докладни за Извършените промени и изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на община Хасково […]