Марица

Екоминистерството предупреждава за очаквано покачване на речните нива

Министерството на околната среда и водите предупреждава, че във връзка с обилния снеговалеж и очакваното снеготопене в следващите дни, се очаква покачване на речните нива.