Община

Община Хасково отписва безнадеждни данъчни задължения и глоби

Кметът Добри Беливанов внася докладна за януарската сесия на общинския съвет за отписване от регистрите на общината на задълженията на физически и юридически лица с изтекла давност към община Хасково.