Миглена Тянкова

Миглена Тянкова остава председател на съда до края на конкурса

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи председателя на Хасковския окръжен съд Миглена Тянкова за изпълняващ длъжността председател, считано от 2 март до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.