Кортове

Предлагат концесия за кортовете на “Юнак” за 25 г.

Предложение за предоставяне на концесия на обект “Спортен комплекс” и организиране на услуга от обществен интерес “Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис” […]