Център

Най-модерният очен център в Южна България “Д-р Голев” бе открит в Хасково

Д-р Димитър Голев заедно с кмета на Хасково Добри Беливанов срязаха лентата и откриха най-модерния очен център в Южна България. Той е оборудван, с последено поколение апарати за изследване и […]

Община Ивайловград приключи проект за обновяване на жилищни сгради

На 2-ри август 2018 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Ивайловград, заседателна зала 307, се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01 “Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност […]

Проект

Приключи проектът за ремонт и модернизация на училища и детски градини на община Хасково

На 13 юни 2018 година от 11 часа в заседателната залата на община Хасково ще се състои Заключителна пресконференция по проект “Подобряване на образователна инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на […]