Ученици

Нови 254 семейства в Хасковско остават без детски заради отсъствия на учениците им

254 семейства в Хасковска област остават без детски заради 5 неизвинени отсъствия на учениците им през април, съобщават от Регионална дирекция „Социално подпомагане“.