Образование

40 училища с финансов бонус за работа с деца от уязвими групи в Хасковско

За втора година Министерството на образованието и науката разпределя между детски градини и училища допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи.