Скенер

Купуват нов скенер за 375 000 лв. за болницата в Харманли

Обществена поръчка за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на нов 16-срезов компютърен томограф обявиха от МБАЛ – Харманли.