Тарифа за политическа реклама в Haskovo.info 2013 г.

Тарифа за политическа реклама в Haskovo.info 2014 г.

Тарифа за политическа реклама в Haskovo.info 2015 г.

Тарифа за политическа реклама в Haskovo.info 2017 г.

Тарифа за политическа реклама ЕП в Haskovo.info 2019 г.

Тарифа за политическа реклама МИ в Haskovo.info 2019 г.

Сключени договори за Местни избори 2019 г.