Откриване

Нов социален център за 30 семейства от уязвими групи откриха в Баните

Нов социален център, който ще осигури 35 работни места и ще бъде полезен на семействата и хората от уязвимите социални групи откри кметът на националния курорт Минерални бани Мюмюн Искендер.

Разкопки

Градът на Слънцето вече е археологическа ценност с национално значение

Археологическият комплекс над село Ангел войвода в община Минерални бани, добил популярност като Град на Слънцето, бе обявен за археологическа ценност с национално значение от Междуведомствената комисия към Министерството на […]