Среща

Организации в Хасковско работят за интеграция на бежанци

Неправителствени организации от Хасково, Димитровград и Харманли участваха в информационна среща в София на тема „Структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България“.

Бежанци

БЧК продължава помощта си за бежанците

Годишна работна среща в Хасково обсъди дейностите на БЧК в изпълнение на задачите за подобряване условията за прием и интеграция на лица, търсещи убежище и бенефициенти на международна закрила в […]