Кортове

Пак предлагат концесия за кортовете на “Юнак” за 25 г.

Предложението за предоставяне на концесия на обект “Спортен комплекс” и организиране на услуга от обществен интерес “Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис” […]

Кортове

Кметът оттегли концесията за кортовете на „Юнак“ и още две докладни

Като вносител кметът Добри Беливанов оттегли три докладни от дневния ред за днешното заседание на хасковския общински съвет. Това стана в началото на сесията, като не бяха изказани аргументи за […]

Кортове

Предлагат концесия за кортовете на „Юнак“ за 25 г.

Предложение за предоставяне на концесия на обект „Спортен комплекс“ и организиране на услуга от обществен интерес „Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис“ […]