културно наследство

Промотират природното и културно наследство в България и Гърция чрез интелигентни и електронни инструменти
Външни публикации

Промотират природното и културно наследство в България и Гърция чрез интелигентни и електронни инструменти

Регионално Сдружение на Общините „Марица” е инициатор и водещ партньор по проект eTOURIST, одобрен и финансиран от Програмата за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“. Проектът е за промоциране…
Back to top button