Лов

1362 свободни места за ловци в Хасковско

Продължава тенденцията броят на членуващите в ловно-рибарските сдружения в Хасковска област да е по-малък от максимума, определен съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Такава е ситуацията и в […]