Свиленград

Обучиха 10 безработни младежи по дигитална компетентност, трима вече са общински експерти

Десет безработни младежи преминаха през обучение по дигитална компетентност в Свиленград. То приключи с полагане на изпит и връчване на сертификати.

Свиленград

Младежи учат възрастни на работа с интернет, правят и агроучилище в Свиленград

Програмата „Европа като общност на граждани“ на ЕС одобри инициативата „Мост между поколенията“, разработена от местната инициативна група „Свиленград – ареал“.