Костадин Латинов

Приеха Костадин Латинов за почетен гражданин на Хасково

Общинският съвет прие предложението на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности за удостояване със званието “Почетен гражданин на Хасково” – Костадин Латинов Александров.

Костадин Латинов

Предлагат Костадин Латинов за почетен гражданин на Хасково

Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности при общинския съвет предлага за юлската сесия удостояване със званието “Почетен гражданин на Хасково” – Костадин Латинов Александров.