обява

Община Хасково търси координатор на патронажната грижа
Външни публикации

Община Хасково търси координатор на патронажната грижа

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА по  Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките…
Община Хасково търси шофьор за патронажната грижа
Външни публикации

Община Хасково търси шофьор за патронажната грижа

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по  Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.-…
Община Хасково търси рехабилитатор за Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
Външни публикации

Община Хасково търси рехабилитатор за Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по  Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.-…
Община Хасково търси управител на Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
Външни публикации

Община Хасково търси управител на Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.-…
Back to top button