Язовир

Обследват състоянието на язовирните стени в Хасковско

Започва обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в Хасковска област. Язовирите се класифицират по степен на потенциална опасност.