Езикова

Три училища в Хасковско с финансов стимул от държавата

Книги, игри и материали за разгръщане на потенциалните творчески заложби на ученици в областта на науките, изкуствата и спорта ще бъдат закупени в 87 училища в страната. Сумата от 800 […]