Проект

Българска Асоциация за хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – Хасково изпълнява проект

Сдружение „Българска Асоциация за хора с онкологични и други заболявания „Живот““ – Хасково, изпълнява Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа” по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ […]

Болница

И пациенти от чужбина вече идват в отделението по рехабилитация в Любимец

Откриха ремонтирания Диагностично-консултативен блок на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина в Любимец, съобщават от областна администрация.

Болница

Безплатни кардиологични прегледи и в Баните, 160 записаха в Харманли

Община Минерални бани се включи в организираната от Националното сдружение на общините в Република България, национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“, съобщават от кметството.