Кметство

Общината приема проектни идеи за социална, културна инфраструктура и енергийна ефективност

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, съобщават […]

Харманли

Харманли и Ивайловград с инициативи за българското председателство на Съвета на ЕС

Община Харманли получи финансова подкрепа за своя инициатива, свързана с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС. Конкурсът бе обявен от Националното сдружение на общините в България.