ВСС обяви конкурси за районни прокурори на Харманли и Свиленград

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в седем прокуратури. Сред тях са тези в Харманли и Свиленград.