Ловци

Ловците разселват яребици, фазани и кеклици в Хасковско

Пролетно разселване на дивечови птици провежда ловно-рибарското сдружение в Хасково. Поредната кампания е в изпълнение на национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ .

Лешояд

Английска компания дари 61 500 евро за завръщането на черните лешояди

Инициативата за завръщането на редките птици черни лешояди в българската част на Родопите получи нова значима подкрепа. Голяма компания за козметика, базирана във Великобритания, дава безвъзмездна финансова помощ от 61 […]

Птици

Природозащитна инициатива – претендент за европейска награда

Проектът за възстановяване на белошипата ветрушка е сред финалистите за наградите на Програма LIFE на Европейската комисия. Той се изпълнява от Сдружението „Зелени Балкани“ заедно с немската организация EuroNatur и […]