Плоча

Ремонтираха паметната плоча на Нестор Марков, предстои саниране на областна администрация

Паметната плоча на Нестор Марков, поставена на фасадата на областна администрация в Хасково, бе ремонтирана, съобщават от администрацията.

Саниране

Търсят фирми за санирането на блокове за над 8 млн. лв. в Хасково

Пета обществена поръчка за ремонт на блокове по Националната програма за енергийна ефeктивност на многофамилни жилищни сгради обяви община Хасково, съобщават от кметството.

Кметство

Общината приема проектни идеи за социална, културна инфраструктура и енергийна ефективност

Община Хасково от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, съобщават […]

Саниране

894 000 лв. са за санирането по „Региони в растеж“ в Хасково

894 000 лв. са средствата по програмата за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансирана по оперативната програма „Региони в растеж“ за 2018 г. Това обявиха от общината на информационната […]

Саниране

Разясняват как ще се санира по „Региони в растеж“ в Хасково

Община Хасково организира информационна среща с граждани във връзка с изпълнение на програмата за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансирана по оперативната програма „Региони в растеж“.