Депо

Харманли и Свиленград правят инсталации за зелени отпадъци

Община Харманли да изгради инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2500 т., а община Свиленград – 2400 т. Това е решението на последното общо […]