Детска градина

С 27 500 лв. подготвят за училище малчуганите от детската градина в Стамболово

Инициативата „Равни възможности за децата на Стамболово“ е одобрена по конкурсна процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.