Медсестри

Студентки от Хасково се представиха отлично на международна конференция

Второкурснички в специалност “Медицинска сестра” в Медицинския филиал в Хасково се представиха отлично на 27-та международна научна конференция “Мениджмънт и качество”.