текстил

Общините в област Хасково са задължени да сключат договори с Организации по оползотворяване на текстил и обувки
Външни публикации

Общините в област Хасково са задължени да сключат договори с Организации по оползотворяване на текстил и обувки

Какво е новото? В Закона за управление на отпадъците се въведе изискване Кметовете на Общините в Област Хасково задължително да сключат договор с Организация по оползотворяване на текстил и обувки.…
Back to top button