Електричество

КЕВР утвърди поскъпване на тока с близо 3% за абонатите на EVN

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България в сила от 1 юли, […]