Ученици

254 семейства в Хасковско остават без детски заради отсъствия на учениците им

254 семейства в Хасковска област се санкционират заради отсъствия на децата им 5 учебни часа без уважителни причини през май, съобщават от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

Образование

40 училища с финансов бонус за работа с деца от уязвими групи в Хасковско

За втора година Министерството на образованието и науката разпределя между детски градини и училища допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи.