Община Хасково

Един допуснат до конкурса за старши юрисконсулт в общината

Един кандидат е допуснат от комисията до конкурса за старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Дирекция “Администрация и ПНО” в община Хасково, съобщават от кметството.