Защо е важно да гласуваме за Европейския съюз?

Избори 2019

България вече 11 години е член на Европейския съюз и това променя до голяма степен живота ни, а и цялото общество. Произведеният продукт нарасна с 70%, доходите ни нараснаха близо 2 пъти и вече възлизат на 50% от средните за Съюза. Получихме безвъзмездно близо 20 милиарда евро за развитие на икономиката и на обществото ни и така България е страната в Европейския съюз, която получава най-много средства като процент от брутния национален продукт – 4%. Търговията отбеляза значително увеличение, след като фирмите започнаха да се възползват от единния европейски пазар. Стотици хиляди наши сънародници използват възможността да работят или да живеят в другите страни от Съюза, а десетки хиляди млади хора завършват висшето си образование в чужбина.

На 26 май 2019г. ще се проведат избори за Европейски парламент. Ние, гражданите на Европейския съюз, ще изберем 705 депутати, които ще ни представляват в най-важния орган на Съюза.

Европейският парламент е законодателният орган на Европейския съюз, мястото, където се одобряват и приемат политиките на Съюза за развитие на икономиката, на селското стопанство, за технологично развитие,за сигурност и отбрана, за развитие на отношенията с другите държави.

На 26 май ще гласуваме както на парламентарни избори за партии или коалиции от партии, а избраните от нас 17 депутати ще участват в работата на парламента и ще отстояват интересите на страната в разработваните политики, в предлагания бюджет, в общата отбрана и сигурността на Европейския съюз.

Веднъж избрани нашите депутати ще участват в работата на парламента като част от парламентарните групи – групата на Европейската народна партия, групата на социалистите, групата на либералите и демократите, групата на европейските консерватори и реформисти, групата на зелените, групата „Европа на свободата и пряката демокрация“, групата „Европа на нациите и свободите“.

Избраният от нас Европейски парламент ще играе ключова роля за развитието и функционирането на Съюза в новите условия на засилени международни напрежения, на конфликти и кризи. Особено голяма ще е ролята на парламента за продължаване интеграцията на Съюза, за преодоляване на вътрешни противоречия и конфликти, за развитието на нашия общ европейски дом.

За това е и важно да гласуваме на изборите за Европейски парламент – ще гласуваме за развиващ се, успяващ и единен Европейски съюз. Развитието на България, нашето бъдеще е в рамките на силен Европейски съюз. Участието ни в Европейския съюз е гаранция за нашата демокрация, за мирното развитие на България.

Лого