Външни публикации

Вижте как да станете част от процесите на обществени допитвания на ниво Европейска комисия – ВИДЕО

Проект лого

Бизнес център „Марица“ е организация, която от 2009 година работи, за да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково.

В началото на 2019 година организацията печели проект по Оперативна програма „Добро управление”. Основната цел на проекта е да се обединят усилията на бизнеса и гражданите за засилване на тяхната активност в процесите на вземане на решения чрез стимулиране процеса на информираност.

Участието на гражданските организации и тези на бизнеса в процесите на създаване, изпълнение и мониторинг на политиките, е регламентирано в основни документи на ниво ЕС, както и пакет от правни актове на национално и местно ниво.

Във видеата ще откриете полезна информация за това как можете да станете част от процесите на обществените допитвания на ниво Европейска комисия:

Тази публикация е по Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Back to top button