Хасково

Ще ремонтираме панелките без пари по проект

Блокове Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради през 2007 г. представиха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Калин Рогачев и постоянният представител на Програмата на ООН за развитие Нийл Буне.
Проектът ще подкрепи прилагането на най- спешните мерки, необходими за спиране на процеса на рушене на съществуващия жилищен фонд с цел удължаване на живота му, повишаване на безопасността и енергийната ефективност и облагородяване на междублоковите пространства.
По проекта могат да кандидатстват общо 34 общини, сред които и Хасково. Документи за участие се подават до 18 септември в МРРБ.
На конкурсен принцип ще бъдат избрани 5 общини с висока степен на ангажираност към проблемите на жилищната политика и тяхното решаване. В една от петте избрани общини ще бъде изпълнено и демонстрационно обновяване на група от сгради заедно с прилежащите им междублокови пространства. В тези общини през 2007 г. ще стартира изпълнението на „Националната програма за обновяване на жилищните сгради”. За изпълнение на дейностите по реализацията на инициативата са предвидении 13 000 000 лв.
В България над 2 000 000 души живеят в жилищни комплекси, строени по индустриален способ между 1960 и 1990 г., които страдат от лоша топлоизолация, течове, проблеми с покривите и фасадите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button