Посещения във фирми и иновативни уроци за учениците и учителите от ПГДС

Платени публикации

Ученици и учители от хасковската ПГДС „Цар Иван Асен II“ посетиха водещи предприятия и имаха иновативни уроци в рамките на работно посещение в ПГ „Златица“ в град Златица.

То отбеляза заключителната част от поредица от мобилности по Националната програма Иновации в действие. Тя е за популяризиране и мултиплициране на добри практики между иновативни училища.

ПГДС

В рамките на посещението в края на ноември заедно с домакините хасковлии посетиха две големи предприятия – „Дънди прешъл металс“ и „Елаците Мед“ – село Мирково, с които ПГ „Златица“ осъществява дуално обучение. От ПГДС са наблюдавали иновативен урок с използване на интерактивен дисплей и приложението Mozabook, както и демонстрация на възможностите му в контекста на професионалното обучение.

ПГДС

Във връзка с изпълнението на Националната програма, ПГДС „Цар Иван Асен II“ бе домакин и на 14 и 15 ноември посрещна учители и ученици от Златица, а на 21 и 22 ноември – гостуващият екип от Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ – Перник. В две поредни седмици учениците от специалност „Парково строителство и озеленяване“ показваха знания и умения в топиарното изкуство. Момичетата и момчетата от иновативната паралелка заедно с г-жа Илиана Локмова са постоянен „генератор“ на идеи, което е нужно за изработването на топиари. В един учебен час учениците на г-жа Локмова демонстрираха пред своите гости как се изработва топиар, как се работи в екип и как ученето може да бъде атрактивно и забавно. Tопиарното изкуство е актуално, естетически красиво, но и трудно. То е геометрично декоративно оформяне на дървета и храсти чрез резитби, използвайки за целта шаблон или извършвайки операциите „на ръка“. Хасковските ученици показаха завидно майсторство, съчетано с фантазия, стил, сръчност и креативност, а гостуващите учители и ученици от Златица и Перник наблюдаваха с нескрит интерес как се създават настроение и феерия само с естествени материали – канап, шишарки, кафе на зърна, при това само за 45 минути.

ПГДС

След всеки урок се провеждаше дискусия, като се коментираше как да се стимулират креативното мислене и постиженията на учениците чрез иновации във връзка със съвременното професионално обучение, което изисква много знания, специфични умения и сериозно отношение. Работните групи от трите професионални гимназии се обединиха около идеята, че проектно базираното обучение е начинът да се отговори на нуждите на фирмите, с които си партнираме, както и на очакванията на учениците – да им дава сериозен старт за вход във висши учебни заведения в страната и в чужбина, да им помага да сбъдват мечтите си, да придобиват самочувствие и да развиват творческото си мислене.

ПГДС

За учителите и учениците от ПГДС „Цар Иван Асен II“ тези срещи са истинско предизвикателство, но и отговор на стремежа да се направи училището привлекателно място за бъдещите специалисти. В рамките на тази поредица от мобилности всички са се убедили, че образованието не е, за да преобразява хората или да ги развлича, или да ги прави експертни техници. То е, за да освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, да подхрани интелекта им, да ги научи да мислят правилно, ако е възможно, казват от гимназията.

ПГДС