Любопитно

Публикация на хасковски музеен специалист в академично издание

Излезе от печат новият том XLVI на „Известия на Националния археологически институт“ на НАИМ при БАН. В раздел „Нумизматика“ на изданието е публикувано научно съобщение на Мариана Славова, уредник в отдел „Археология“ на Регионалния исторически музей в Хасково.

Авторката представя колективна находка от римски денари от района на Хасково. През 1924 – 1925 година, при прокарване на железопътната линия Раковски (днес Димитровград) – Хасково – Кърджали, в района на Хасково са намерени две колективни находки с римски монети. Едната е открита в местността „Старото село“ край село Книжовник и е наброявала около 200 сребърни монети от ІІ – ІІІ в., поставени в гърне. 56 от тях са предадени в музея. Видният български нумизмат Никола Мушмов съобщава, че монетите са отсечени с името и образа на единадесет императори.

Другата находка е открита в местността „Балъкли дере“ и е съдържала няколкостотин римски монети. От тях едва 24 постъпват в хасковския музей. Монетите са били в гърне, силно оксидирани и още при почистването две от тях се чупят наполовина, пояснява авторката.
Съществуването на двете находки не е случайно: археологически проучвания през годините в Хасково и неговите покрайнини доказват съществуването на селища от новокаменната епоха до периода на късното Средновековие, както и сравнително голяма гъстота на населението в тази част на Тракия.

В научното съобщение Славова посочва аргументирано становище за датировката на двете находки и причините за укриване на съкровищата.

Научният сборник е подготвен в памет на проф. д.и.н. Йорданка Юрукова. Томът съдържа статии от четиридесет и девет български и чуждестрани учени – нумизмати, сфрагисти, епиграфи, историци и археолози.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button