Хасково

9 157 от фирмите в Хасковско са на печалба, 1 752 – на загуба

Крайният финансов резултат на фирмите в Хасковска област за 2019 г. е печалба в размер на 264 млн. лв., съобщават от Териториално статистическо бюро – юг на Националния статистически институт.

Фирмите, които са приключили финансовата година с печалба са 9 157, със загуба – 1 752, а с нулев финансов резултат – 1 171. Годишен отчет за дейността си са представили общо 12 080 фирми, осъществявали дейност в Хасковска област, което с 1.8% повече от 2018 г.

Микропредприятията с до 9 заети са с най-голям относителен дял – 93.7%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.3%, средните (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия с над 250 заети са 0.1%. С най-голям относителен дял на предприятията е сектор Търговия и ремонт на автомобили – 43.7%, Преработваща промишленост – 11.1% и Хотелиерство и ресторантьорство – 6.8%.

Нетните приходи от продажби са 4 246 млн. лв., или с 3.1% повече в сравнение с предходната година. С най-голям дял нетни приходи е Търговията и ремонта на автомобили – 37.3%, Преработващата промишленост е с 28%, а Транспорт, складиране и пощи – 8.1%. През годината фирмите са произвели продукция на стойност 2 888 млн. лв., или с 0.5% повече спрямо 2018 г.

Заетите лица във фирмите в областта са 48 763, което е с 2.4% по-малко спрямо предходната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button