Хасково

223 изпълнителни дела за вземания от фирми за 28.6 млн. лв. в Хасково

765 изпълнителни дела за 631 102 лв. вземания в полза на държавата отчитат за 2020 г. от Хасковския районен съд. Образуваните дела са 313 за 126 855 лв.

За вземания в полза на юридически лица и търговци в началото на 2020 г. изпълнителните дела са били 223 за общо 28 684 458 лева, а образуваните изпълнителни дела през период са 9 за 45 764 лева. За вземания в полза на граждани в началото на 2020 г. изпълнителните дела са били 667 за вземания от 244 412 лв., а образувани през годината са 69 дела за 78 550 лева.

През 2020 г. в Районен съд – Хасково са постъпили общо 4 442 дела, от които 4 420 са новообразувани. Има спад на постъпленията през годината спрямо предходните три отчетни периода, като в сравнителен план – през 2020 г. са постъпили значително по-малко дела (1 053) спрямо изключително натоварената 2019 г. През годината общият брой на делата за разглеждане е 5 149 дела, от които 3 801 граждански и административни дела и 1 348 наказателни дела. В края на отчетния период са останали общо 767 несвършени дела, от които 635 граждански и административни дела и 123 наказателни дела. Този общ брой е с 60 дела повече, в сравнение с 2019-а. Този показател намира обяснение в пандемията от коронавирус и адаптиране дейността на съда, се казва в отчета.

През 2020 г. от Бюро „Съдимост“ в Районен съд – Хасково са издадени 4 484 свидетелства за съдимост и 7 034 справки за съдимост.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button