Регион

НОИ изгражда архивохранилище в Минерални бани

Националният осигурителен институт ще инвестира в изграждане на съвременно хранилище за архиви. Това ще стане чрез преустройство на сгради в Минерални бани. Те се намират в собствен урегулиран имот на НОИ, теренът е с площ близо 10 000 кв. м.

Сега в сградите се намират частни цехове – шивашки, тъкачен и плетачен. С преустройството помещенията ще се превърнат в архивохранилище за документи на хартиен и на електронен носител. Предвидено е и изграждане на административна част за управлението на архива.

Преустройството ще включва промяна на съществуващото вътрешно архитектурно разпределение, осъществяване на мерки за подобряване на енергийна ефективност – подмяна на хидроизолации, дограма и инсталации, поставяне на нови топлоизолации. Предвидено е дострояване на противопожарна аварийна стълба на единия от блоковете. По границите на имота ще се издигне нова ограда с ажурна горна част.

В имота се предвижда още ремонт на настилки и алеи, обособяване на нови вътрешни комуникационни подходи, възстановяване на тревни площи и съществуваща растителност, ново озеленяване. Строителството ще се изпълни поетапно, уточнява НОИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button