Избори 2021

Кандидати за депутати подписаха меморандум за справедлив преход към зелена икономика и индустрия – ВИДЕО

Меморандум за съвместни политически действия по присъединяването на областите Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол към обхвата на Механизма за справедлив преход подписаха главният секретар на СДС Илия Лазаров и кандидатите за народни представители в листата на коалиция ГЕРБ – СДС Стефан Димитров (за област Хасково), Димитър Стаматов (за област Стара Загора), Пламен Крумов (за област Сливен) и Павел Додов (за област Ямбол).

„Икономиката в България трябва да обслужва интересите на хората и да дава перспективи. Европейският съюз задава тона в развитието й, но България трябва да се възползва от възможностите, които ни се предоставят“, бяха встъпителните думи на домакина на събитието Стефан Димитров. Той даде думата на Илия Лазаров, който сподели, че със своя подпис ще скрепи меморандума в интерес на общите цели.

Избори

„Нашата основна цел е достоен живот за всички граждани на района Марица изток басейн. С оглед на предстоящите предизвикателства, които ще настъпят в изпълнение на целите на т. нар. „Зелена сделка“, е необходимо да се осигури плавен преход на страната ни към „зелена“ индустрия. Днес България има уникалната възможност да направи голяма крачка в икономическия си растеж, ако насочи и оползотвори правилно средствата, които ЕС ни предоставя за осъществяването на този преход. Нашата цел днес е точно да това – да бъдем гаранция за справедливото им разпределение в полза на населението на България и регион Марица изток басейн. Всички депутати на СДС ще работят в посока достигането на европейски нива на доходите на населението“, сподели той.

Водени от разбирането за създаване на подходящи условия за живот и инвестиции на жителите на областите, които представляват, кандидатите за народни представители Стефан Димитров, Димитър Стаматов, Пламен Крумов, Павел Додов и Илия Лазаров се ангажираха да работят за прилагане на пълния набор допустими интервенции по Фонда за справедлив преход, подкрепа на икономическата диверсификация, преквалификацията и търсенето на работа, както и инвестиции, които са благоприятни за климата и околната среда в съответните територии и подпомагане на производствени инвестиции в предприятия.

Осигуряването на възможности за финансиране и реализиране на иновативни проекти и за разкриване на нови работни места за служителите от отпадналите енергийни мощности чрез Фонда за иновации (ФИ) също е част от ангажиментите, които кандидатите поеха. Тяхна обща цел е и справедливият социален и икономически преход към нисковъглеродна икономика. За да осигурят възможност за развитие на водородните технологии в България, те ще работят за разкриване на нови специалности в гимназиите и университетите в съответните области. Реализацията на своите намерения кандидатите за народни представители виждат в изграждането на нови инсталации и водородни центрове за производство на „зелен“ водород, а оттам и на „зелен“ амоняк без въглероден отпечатък, свързани с разкриването на нови работни места и с по-висока добавена стойност на труда.

Избори

„Меморандумът, който днес подписваме, не е просто лист хартия. Той е израз на нашето убеждение, че областите Ямбол, Сливен, Стара Загора и Хасково трябва да заработят като едно цяло в полза на хората. Зелената сделка ще даде възможност на България да преобразува енергийната си система към по-екологично производство. Общата ни кауза е индустриалното развитие на България, което ще доведе до по-достоен живот. Регионът на Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол може в много по-голяма степен да допринесе за развитието на страната, отколкото София и Бургас. Именно затова смятаме, че инвестициите трябва да бъдат насочени тук“, категоричен бе Димитров. И обясни, че в меморандума са залегнали и принципите на кандидатите за развитие на образованието и социалната политика.

„Ние ясно заявяваме готовността на всеки един от нас, затова нашият район да бъде част от Европейското икономическо пространство“, заяви Стефан Димитров. Той изрази убеждението си, че декарбонизацията на Европа минава през индустриалната революция. Според него „зеленият“ водород не е панацея, но е възможност Сливен, Ямбол, Хасково и Стара Загора да достигнат европейските стандарти.

Димитър Стаматов, Пламен Крумов и Павел Додов също изразиха своята воля да работят за развитието на региона, за по-достоен живот на всички жители.

Те подписаха меморандума под мотото: „Обединени и заедно“.

Вижте подписания меморандум

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Back to top button