Външни публикации

ПИМ ООД подписа меморандум за въвеждане на стандарти за бизнес интегритет

Ръководството на ПИМ ООД, град Хасково, и Асоциация „Прозрачност без граници” подписаха меморандум за въвеждане на стандарти за бизнес интегритет.

Цялостната дейност на ПИМ ООД е ориентирана към качеството както в производството на продуктите, така и в отношенията с клиенти и контрагенти. Доказателство за това е внедрената и успешно работеща система за управление на качеството ISO 9001, която непрекъснато се усъвършенства и контролира.

Заявеното намерение за въвеждане на стандарти за бизнес интегритет е естествено продължение на стремежа за доусъвършенстване на управленските процеси и системата за управление на ПИМ ООД.

Съгласно подписания документ страните приемат да работят съвместно за въвеждане на стандарти за бизнес интегритет, разработени от страна на Асоциация „Прозрачност без граници” в управленската система на предприятието на базата на обстоен анализ на действащите документи и управленски процеси.

Чрез инициативата „Бизнес интегритет“ екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ участва активно в засилването на ролята на частния сектор в промотирането на принципите на модерното управление на бизнеса в България. Проектът се стреми да въведе принципите на „доброто управление“ в частния сектор.

Това променя начина, по който бизнесът подхожда към въпроса за управление на новите предизвикателства и деформации в спазването на световните стандарти за бизнес почтеност, включително защита на разобличителите, предотвратяване на пране на пари и т.н.

Асоциация „Прозрачност без граници“ е българското национално представителство на Transparency International, международна организация, която осъществява дейността си посредством мрежа от над 100 представителства по цял свят и международен Секретариат в Берлин, Германия.

Повече от 20 години мисията ни е да обединяваме усилията на гражданското общество, държавни институции, местните власти, представителите на частния сектор, медиите и академичната общност за провеждане на системни реформи в управлението, за установяването на принципите на доброто управление и за предприемане на конкретни действия за овладяване на корупционния риск.

Back to top button